Wydrukuj tę stronę

Nowy sprzęt w dziale fizjoterapii

5Szpital św. Anny w Miechowie otrzymał dofinansowanie do projektu stworzonego w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II, obszar A - wyposażenie obiektów służacych rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny". Szpitalny projekt nosił nazwę "Adaptacja Działu Fizjoterapii w Szpitalu św. Anny w Miechowie do zmian demograficznych w zakresie dostępu do usług rehabilitacyjnych dla społeczności powiatu miechowskiego".

W ramach projektu Szpital zakupił urządzenia, które będą służyć pacjentom korzystającym z usług działu fizykoterapii. Zakupiono m.in.: aparat do magnetoterapii z dwoma aplikatorami szpulowymi i leżanką, dwukanałowy aparat do elektroterapii, aparat do laseroterapii, aparat do terapii polem magnetycznym, uniwersalny aparat do elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii, a także kuchenkę do podgrzewania parafiny. Na potrzeby sali gimnastycznej nabyto stół rehabilitacyjny oraz rower treningowy. Zakup kosztował 44 536 złotych, dofinansowanie ze środków PFRON zabezpieczyło 40% tej kwoty, resztę pokrył szpital ze środków własnych.