Wydrukuj tę stronę

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego w latach 2012 - 2018

serceW XX wieku nastąpił wyraźny wzrost zachorowalności na choroby układu krążenia, które uznawane są za epidemię współczesnej cywilizacji. Obecnie stanowią one główną przyczynę prawie 50% wszystkich zgonów w Polsce. W ostatnich latach mimo ciągłego postępu medycyny uzyskano tylko nieznaczną poprawę wskaźników. Co zrobić by zmienić te zatrważające fakty? Najświeższe doświadczenia krajów skandynawskich i USA wskazują, że najefektywniejszym sposobem poprawy tej sytuacji jest wdrożenie w naszym społeczeństwie zasad pierwotnej profilaktyki.

Profilaktyka chorób układu krążenia to kompleks działań edukacyjnych, wychowawczych, fizycznych, psychofizycznych, socjalnych i zawodowych, a także stosowanie środków medycznych w celu eliminacji czynników ryzyka.

Szpital św. Anny w Miechowie po raz kolejny zakwalifikował grupę pacjentów do "Programu zdrowotnego w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego w latach 2012 - 2018". Program realizowany jest we współpracy z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Oddziałem Klinicznym Chorób Serca i Naczyń, a koordynatorem jest prof. dr hab. med. Piotr Podolec. Program zakłada edukację pacjentów co do zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania się. Szkolenia odbywają się na podstawie materiałów przygotowanych przez Jednostkę Centralną, a pacjenci otrzymują podręcznik pt. "Lepiej zapobiegać niż leczyć" pod redakcją prof. dr hab. med. Piotra Podolca i dr med. Grzegorza Kopcia. Po roku, w trakcie którego edukatorzy prewencji wykonują interwencje telefoniczne przypominające i edukujące, pacjenci zgłaszają się na powtórne bezpłatne badania kontrolne, na podstawie których można wyciągnąć wnioski dotyczące zasadności projektu.

Zespół projektowy programu to Koordynator programu - mgr Joanna Regucka (specjalista zdrowia publicznego) i edukatorzy prewencji mgr Agnieszka Gumula (pielęgniarka oddziałowa Oddziału Wewnętrznego II o Profilu Kardiologicznym), pielęgniarka Olga Wydmańska (Oddział Wewnętrzny II o Profilu Kardiologicznym) oraz położna Barbara Zdeb-Tkaczewska.

Broszura - Profilaktyka pierwotna chorób układu krążenia