Wydrukuj tę stronę

Informacje dla pacjentów w związku z podejrzeniem lub zachorowaniem na odrę, na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych

odra Odra jest wysoce zakaźną (sześć razy bardziej niż grypa) chorobą wirusową, szerzącą się drogą kropelkowo-powietrzną, tzn. że można zarazić nią się na odległość. Wirus jest na tyle mały i lekki , że przemieszczając się z falami powietrza przenosi się na znaczne odległości. Zarażenie może nastąpić np. od osoby przebywającej w tym samym autobusie, niekoniecznie przebywającej w naszym bezpośrednim sąsiedztwie.
Osoba, która wcześniej nie chorowała na odrę i nie była szczepiona przeciw odrze jest podatna na zakażenie i w przypadku styczności z osobą chorą ulegnie zakażeniu z prawdopodobieństwem wynoszącym ok. 98%. Odnotowana rekordowa liczba zakażonych od jednego chorego wynosi 200 osób.

Osoba zakażona wirusem odry jest zakaźna dla otoczenia jeszcze przed wystąpieniem jakichkolwiek klinicznych objawów choroby (nawet do 5 dni przed wystąpieniem wysypki), z największym nasileniem zakaźności w okresie 2-3 dni przed wystąpieniem wysypki odrowej, tj. w okresie występowania wstępnych niecharakterystycznych objawów: gorączki, nieżytu dróg oddechowych (nieżyt nosa i suchy kaszel) i zapalenia spojówek.
Po tym czasie zakaźność odry zmniejsza się, lecz utrzymuje się do 3 dni od pojawienia się wysypki odrowej. Rozpoznanie odry w okresie występowania wstępnych objawów klinicznych oraz objawów ze strony układu oddechowego, wspólnych dla większości chorób wirusowych, jest trudne. Z tych powodów odra ma wysoki potencjał epidemicznego szerzenia się na osoby nieuodpornione, mające styczność z osobą chorą.

Uwzględniając powyższe:

  1. W przypadku każdej osoby chorej z objawami wysokiej gorączki, nieżytu górnych dróg oddechowych, z zapaleniem spojówek, światłowstrętem, suchym kaszlem, następnie wysypką zaczynającą się za uszami, kolejno na twarzy, w następnych dniach zajmującej tułów i kończyny (o zstępującym charakterze) grubo plamistej i ze skłonnością do zlewania się istnieje podejrzenie zakażenia wirusem odry.
  2. W przypadku podejrzenia zachorowania na odrę, najlepszym rozwiązaniem jest udzielenie porady lekarskiej w warunkach wizyty domowej, w miejscu pobytu chorego.
  3. W celu uzgodnienia terminu udzielenia porady lekarskiej należy kontaktować się telefonicznie z Ambulatorium Ogólnym (Nocna i świąteczna opieka zdrowotna) tel.: 41 38 20 238. Ambulatorium dyżuruje całodobowo w dni wolne od pracy oraz w dni powszednie między godziną 18:00 a 8:00.
  4. Chory, który podejrzewa u siebie odrę, powinien zminimalizować kontakt z innymi osobami, do czasu konsultacji lekarskiej. Jeśli mimo wszystko chce skorzystać z wizyty w Ambulatorium zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania personelu lecznicy o swoim przybyciu. Uzyskanie przez personel przychodni takiej informacji pozwala podjąć działania zmniejszające możliwość szerzenia się zakażenia wirusem odry.


Informacje dodatkowe
Wirus odry ginie samoistnie poza ustrojem człowieka. Pacjent, u którego rozpoznano odrę, jeżeli nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, powinien pozostawać w izolacji w warunkach domowych do 3 dnia włącznie, licząc od chwili pojawienia się wysypki.
Osoba chora na odrę nie powinna korzystać ze środków transportu zbiorowego.
Osoby, które miały lub mogły mieć styczność z osobą chorą na odrę, a nie chorowały wcześniej na odrę i nie były przeciw odrze szczepione (lub nie pamiętają, czy były szczepione lub czy chorowały), mogą zachorować na odrę w terminie 9-14 dni, liczonych od chwili styczności z osobą chorą. Osoby te powinny skontaktować się z lekarzem sprawującym nad nimi opiekę w celu rozważenia zastosowania wobec nich działań zapobiegawczych (np. zakwalifikowania do szczepienia przeciw odrze).

 

 

Źródła: