Ułatwienia dostępu

Wydrukuj tę stronę

Nowoczesny tomograf już działa w naszym szpitalu

tomoDyrekcja miechowskiego szpitala podjęła decyzję o zakupie nowego tomografu, argumentując, że będzie to bardziej opłacalne niż zlecanie takiej usługi firmie zewnętrznej ? jak to się działo do tej pory.

Jak podkreśla dyrektor Mirosław Dróżdż, dodatkowym argumentem za tym rozwiązaniem, była możliwość pozyskania kontraktu z NFZ na wykonywanie badań osobom mającym skierowania od lekarzy z poradni specjalistycznych.
Po rozstrzygnięciu przetargu, który wygrała firma Alteris, nowoczesny sprzęt: aparat GE Optima 520, trafił do szpitala i już diagnozuje chorych. Na razie, do końca listopada, tylko pacjentom oddziałów szpitalnych. Badania dla pozostałych osób ? w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia ? rozpoczną się od grudnia.

Oficjalna uroczystość przekazania tomografu szpitalowi odbyła się 5 listopada. Wzięli w niej udział przedstawiciele firmy, która wygrała przetarg na dostarczenie sprzętu: Tadeusz Kanty, Adam Bunsch, a także Starosta Powiatu Miechowskiego - Marian Gamrat, Burmistrz Gminy i Miasta Miechowa - Dariusz Marczewski, wójtowie, ksiądz kapelan, ordynatorzy oraz pracownicy szpitala. Nowoczesność tomografu, jak wyjaśnił Tadeusz Kanty, polega na mniejszej dawce napromieniowania pacjenta w porównaniu z proponowanymi dotychczas aparatami, oszczędności wykorzystywanej energii, wszechstronności wykorzystania w różnych dziedzinach medycyny, szybkości wykonywanych badań w związku z możliwością automatycznego ustawienia pacjenta w zależności od diagnozowanego narządu.
Koszt zakupu nowego tomografu, wraz z 5-letnią gwarancją i 5-letnim finansowaniem, wyniósł 2 miliony 289 tysięcy złotych. ? wylicza dyrektor. - Z powiatu dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł. Będziemy się również starać o pozyskanie części poniesionych kosztów z budżetu Województwa Małopolskiego.
Dyrektor Mirosław Dróżdż z dumą informuje o tym, że obrazy są doskonałej jakości, co pozwala diagnozować chorych na najwyższym poziomie. Tomografię wykonują pracownicy szpitala, którzy odbyli odpowiednie szkolenia. Opisy przygotowują albo radiolodzy zatrudnieni w szpitalu albo lekarze firmy wyłonionej w konkursie. Wcześniej średni koszt badania wynosił 250 złotych, a teraz opis kosztuje 36 złotych.
Miechowski szpital cały czas zabiega o unowocześnienie wyposażenia placówki. W ostatnich trzech latach, o nowy sprzęt medyczny wzbogacił się między innymi Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz poradnie specjalistyczne. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu z powiatu, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale również z udziałem funduszy własnych.