A- A A+

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

Szanowni Państwo
Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 18.10.2018 r. elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (przetargi zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że w okresie przejściowym tj. do 18 października 2018r., w zamówieniach powyżej progu unijnego „formularz JEDZ” będzie składany elektronicznie przez platformę zakupową.

platforma

 

Oferta z załącznikami składana ma być na dotychczasowych zasadach w wersji papierowej na adres Szpitala św. Anny w Miechowie.

Jedyny wymóg do spełnienia potrzebny z Państwa strony, by móc złożyć „formularz Jedz”, to dostęp do Internetu oraz dysponowanie przeglądarką internetową w najnowszej wersji (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome). Dodatkowo w Zamówieniach zgodnych z Pzp konieczny będzie ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

Do 18 października 2018 r. postępowania poniżej progu unijnego będą prowadzone dwutorowo, zarówno na dotychczasowych zasadach (dokumentacja papierowa), jak i z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Po 18 października 2018 r. platforma zakupowa będzie służyła do prowadzenia każdego rodzaju postępowań.

Jak to wygląda w praktyce:

  • Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz ewentualnie dodatkowe informacje (rysunek techniczny, wymagania dot. certyfikatów, itp.),
  • Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,
  • Całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na Platformie,
  • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej)

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl.
Aby składać oferty, nie muszą Państwo jako Wykonawcy zakładać konta na https://platformazakupowa.pl.

Zachęcamy do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż będę Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne.

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony