Wydrukuj tę stronę

Program "Profilaktyki raka szyjki macicy"- kto może z niego skorzystać?

logo rak szyjki macicyProgram profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat. U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka: zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immmunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka, badanie jest wykonywane co 12 miesięcy.

Profilaktyczne badanie cytologiczne można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, który udziela świadczeń w ramach umowy z NFZ. Do ginekologa nie jest wymagane skierowanie.

Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat, mogą skorzystać z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej przez lekarza specjalistę.

Badania przeprowadzane są raz na 3 lata. Odbywają się w Pracowni Cytologicznej (IV piętro, pokój 403).

Na badania należy zgłosić się z numerem PESEL.


Wymagany dzień cyklu do pobrania materiału cytologicznego - od 10 do 18 dnia cyklu


tel. 41 38 20 373