Ułatwienia dostępu

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

Program profilaktyki i edukacji przedporodowej "Szkoła Rodzenia"

szkola rodzeniaProgram profilaktyki i edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia” jest to kompleksowe świadczenie profilaktyczno-edukacyjne, adresowane do kobiet w ciąży oraz dla ich współmałżonków (ojca dziecka), w szczególności dla kobiet będących pierwszy raz w ciąży.

Celem ogólnym Programu jest kompleksowa opieka nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem oraz edukacja w kierunku propagowania zdrowych zasad przygotowania kobiety do porodu, zmiana postawy wobec badań profilaktycznych z biernej na czynną – wynikającej z nawyku dbałości o swoje zdrowie oraz zdrowie swojego dziecka, egzekwującą wykonywanie badań specjalistycznych w placówkach ochrony zdrowia przez cały okres ciąży aż do porodu oraz kontroli stanu zdrowia po porodzie i zdrowia swojego dziecka w okresie niemowlęcym.

Celem Programu jest także przygotowanie kobiety do porodu i nauczenie jej prawidłowych zachowań w trakcie porodu oraz stosowanie technik łagodzenia bólu porodowego i technik relaksacyjnych – przydatnych w trakcie porodu, przygotowanie rodziców do pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem, podniesienie wiedzy i przygotowanie kobiety do wychowania zdrowego dziecka.

Realizacja Programu ma doprowadzić do poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych dla kobiet w ciąży. W rezultacie przyczyni się do poprawy stanu zdrowia kobiet oraz dzieci.
Program adresowany jest do kobiet w ciąży mieszkających na terenie powiatu miechowskiego oraz dla ojców (małżonków, partnerów).


Szpital Św. Anny w Miechowie zaprasza pacjentki do uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia. Zajęcia odbywają się w każdą środę od godz. 17.00 w pokoju nr 404 (IV piętro). Kontakt pod nr tel. 608-538-929.
    
W programie zajęć uwzględniono:

 • przygotowanie do porodu (I, II okres),
 • dieta ciężarnej,
 • III i IV okres porodu,
 • pielęgnacja krocza,
 • przygotowanie do cięcia cesarskiego i samopielęgnacja po cięciu cesarskim,
 • kąpiel noworodka,
 • karmienie naturalne i sztuczne oraz
 • zajęcia z psychologiem.

Wszystkie pacjentki zachęcamy i zapraszamy do uczęszczania na zajęcia, które promują zachowania zdrowego, bezstresowego porodu, z korzyścią dla mam i mających narodzić się dzieci. Zajęcia w Szkole Rodzenia prowadzą:

 • położna Katarzyna Wlazło,
 • położna Agnieszka Włodarczyk,
 • psycholog mgr Anna Wojtas,
 • położna, technik fizjoterapii Ewa Żabicka.

 

malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony