Ułatwienia dostępu

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

Tematami szkoleń są:

  • Higiena rąk w placówkach prowadzących działalność leczniczą
  • Ryzyko zawodowe personelu medycznego ? znaczenie rękawic medycznych oraz innych środków ochrony osobistej w profilaktyce zakażeń pracowniczych
  • Procedura postępowania po ekspozycji pracowniczej
  • Zasady utrzymania czystości w placówkach prowadzących działalność leczniczą
  • Dekontaminacja wyrobów medycznych w aktualnym ujęciu prawno-normatywnym.

Cena za 1 osobę - 80 zł (nie mniej niż 400 zł za grupę).

 

malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony