Ułatwienia dostępu

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone i nie jest realizowane w sposób dla niego zadawalający może:

1. zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do Dyrektora Szpitala lub Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Szpitala św. Anny w Miechowie.

Dyrekcja Szpitala św. Anny w Miechowie w sprawie skarg i wniosków przyjmuje we wtorki w godzinach 14:00 - 15:00 lub listownie na adres: Szpital św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów.

W Szpitalu Św. Anny w Miechowie powołany jest Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Szpitala Św. Anny w Miechowie. Do jego zadań należy w szczególności czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w Szpitalu Św. Anny w Miechowie, w tym zwłaszcza:

  • monitorowanie przestrzegania praw pacjentów,
  • wskazywanie trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta,
  • przyjmowanie skarg na działalność Szpitala Św. Anny w Miechowie,
  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających, w tym żądanie od właściwych komórek organizacyjnych Szpitala wyjaśnień na piśmie co do skarg kierowanych przez pacjentów Szpitala.
  • udzielanie odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów,
  • analiza skarg i wniosków kierowanych przez pacjentów do Szpitala Św. Anny w Miechowie,
  • współpraca z organizacjami działającymi na rzecz praw pacjenta.

Interwencje do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Szpitala św. Anny w Miechowie można zgłaszać na piśmie codziennie w Sekretariacie Dyrekcji, a także telefonicznie lub osobiście w pok. 111, I piętro budynku C Szpitala (administracja) we wtorki, środy i piątki w godzinach 8:00 - 15:00. Telefon kontaktowy: 41 38 20 263.

2. Złożyć skargę do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

www.bpp.gov.pl

Bezpłatna Infolinia Biura: 0-800-190-590, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowa Izba Lekarska

ul. Krupnicza 11 a, 31-123 Kraków

www.oilkrakow.nazwa.pl

tel. 12 619-17-25

4. Zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

ul. Szlak 61, 31-153 Kraków

www.moipip.org.pl

tel. 12 422-88-54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Zwrócić się do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

www.giodo.gov.pl

tel. 22 860-70-86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Złożyć skargę do NFZ

Dział Skarg i Wniosków Małopolskiego Oddziału NFZ

ul. Batorego 24, 31-135 Kraków

www.nfz-krakow.pl

tel. 12 29-88-303, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Skierować sprawę do sądu - jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną,

Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona. Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

Numery alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112


Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997

Termomodernizacja Szpitala

nfos mrpo

Dojazd

dojazd

Certyfikaty

iso9001

Solidarnie dla transplantacji

Solidarnie pion b ziel

malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony