Ułatwienia dostępu

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

Szczególne uprawnienia pacjentów

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, gabinetach fizjoterapii i rehabilitacji za okazaniem właściwego dokumentu posiadają:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • Inwalidzi Wojskowi,
 • Inwalidzi Wojenni,
 • Kombatanci (pod tym pojęciem należy rozumieć także osoby represjonowane)
 • Żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • Weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawą do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością jest okazanie przez osobę uprawnioną dokumentu potwierdzającego status osoby uprawnionej.

W przypadku gdy udzielenie świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczenie nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.


Zalecenia ogólnoporządkowe

 1. Pacjentom nie wolno bez wiedzy personelu wychodzić poza obręb oddziału i Szpitala.
 2. W porze obchodów lekarskich oraz zabiegów i opatrunków pacjent powinien przebywać w oddziale w sali chorych.
 3. Należy stosować się do indywidualnych zaleceń lekarza, pielęgniarki, w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji oraz żywienia.
 4. Należy dbać, aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym chorym.
 5. Należy przestrzegać ciszy nocnej w godz. 2200 - 600.
 6. Należy szanować własność Szpitala oraz innych pacjentów.
 7. Nie wolno palić tytoniu i pić alkoholu.
 8. Nie wolno uprawiać gier hazardowych.
 9. Nie wolno manipulować aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, grzewczymi, gazowymi, wentylacyjnymi.
 10. Nie wolno używać aparatów komórkowych w pobliżu aparatury elektronicznej.

Wypis ze szpitala

Wypisanie ze Szpitala następuje wtedy, gdy :

 • stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w Szpitalu,
 • pacjent w sposób rażący narusza porządek oddziału,
 • na żądanie pacjenta lub przedstawiciela ustawowego.

Pacjent ma prawo na każdym etapie swojego leczenia wypisać się na własne żądanie, powinien jednak poinformować o tym fakcie lekarza leczącego, lekarza dyżurnego lub ordynatora oddziału, który poinformuje pacjenta o  zagrożeniach związanych z przerwaniem leczenia. Pacjent powinien złożyć pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala "na własne żądanie" i podpisać w dokumentacji medycznej fakt wypisu.


Depozyt rzeczy wartościowych
 
Każdy hospitalizowany pacjent ma prawo pozostawić w depozycie rzeczy wartościowe. Pacjentowi wydaje się wówczas kartę depozytową będącą pokwitowaniem przyjęcia określonych przedmiotów do depozytu.

Przedmioty przechowywane w depozycie mogą być wydane pacjentowi, jego małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu pacjenta, a także innym osobom uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta, na podstawie okazanej karty depozytowej. 


Segregacja odpadów

W placówce obowiązuje segregacja odpadów medycznych. W zależności od rodzaju są one umieszczane w workach o odpowiedniej kolorystyce. Na każdej sali znajduje się informacja odnośnie zasad prawidłowej segregacji odpadów, którą należy bezwzględnie przestrzegać. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy pytać personel medyczny.


Parking

Do dyspozycji pacjentów i osób odwiedzających przed szpitalem znajduje się parking. Jednorazowy koszt postoju (za cały dzień) wynosi 3 zł.

Punkty handlowo-usługowe

Na terenie Szpitala funkcjonują:

 • sklepy spożywcze (budynki A i B)
 • stołówka (budynek A)
 • automaty do napojów (budynki A, B i C )
 • apteka ogólnodostępna (budynki B)
 • optyk (budynek C)
 • kiosk spożywczo-przemysłowy (budynek B)
 • sklep ortopedyczny (budynek A)
 • gabinety stomatologiczne i protetyka (budynek C)

Powyższa informacja nie stanowi jakiejkolwiek formy promowania usług świadczonym przez wskazane powyżej punkty usługowe, ma charakter jedynie informacyjny. Wymienione punkty działają we własnym imieniu, na własny rachunek i ryzyko, są podmiotami suwerennymi, całkowicie odrębnymi od Szpitala św. Anny w Miechowie. Szpital nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działalność wskazanych podmiotów.

Numery alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112


Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997

Termomodernizacja Szpitala

nfos mrpo

Dojazd

dojazd

Certyfikaty

iso9001

Solidarnie dla transplantacji

Solidarnie pion b ziel

malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony