Ułatwienia dostępu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

Od 1 stycznia 2013 r. uruchomiony został eWUŚ, czyli elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń  zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ), powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Dzięki systemowi każdy pacjent może potwierdzić swoje prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia, w szpitalu, czy poradni, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna).

W przypadku dziecka do trzeciego miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL, prawo do świadczeń powinno zostać potwierdzone numerem PESEL rodzica lub opiekuna dziecka.

Pamiętaj!

Numer PESEL to klucz do weryfikacji uprawnień każdego Pacjenta, to dzięki niemu można sprawdzić elektronicznie w systemie NFZ, czy Pacjent posiada aktualne prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Dlatego zapamiętaj swój PESEL albo miej przy sobie dokument z tym numerem.

Jeśli podczas sprawdzania w systemie ubezpieczenie Pacjenta nie zostanie potwierdzone nie oznacza to, że świadczenie nie może zostać udzielone. Wówczas pacjent  ma możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu prawa do świadczeń, w którym to oświadczeniu wskazuje podstawę prawną do świadczeń (np. zawarta umowa o pracę, emerytura). Ewentualnie Pacjent może okazać dowód ubezpieczenia, jeżeli posiada go przy sobie. Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenia,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenia w KRUS,
 • statusu emeryta lub rencisty,
 • podpisania dobrowolnej umowy o ubezpieczenie zdrowotnej podpisanej z NFZ.

 

Dowód ubezpieczenia

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni) lub
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy- jeśli Państwo posiadają; (wystarczy jeden z dokumentów).

 Osoby prowadzące działalność gospodarczą

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

Osoby ubezpieczone w KRUS

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej); 

Emeryci i renciści

 • legitymacja emeryta lub rencisty; 

Osoby bezrobotne

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego; 

Osoby ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
 • karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA. 

Ponadto z bezpłatnych świadczeń medycznych mogą korzystać także:

 • osoby nieubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):
  • które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej,
  • dzieci i młodzież - do ukończenia 18. roku życia,
  • kobiety w okresie ciąży i połogu - do 42. dnia po porodzie.
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy
 • osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub (EFTA), przebywające na terenie RP. 

Mimo tego, iż polskie prawo gwarantuje bezpłatne świadczenia wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku życia, to jednak osoby ubezpieczone mają obowiązek zgłosić je do ubezpieczenia.  Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18. lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia wieku.

Więcej na stronie NFZ.

Numery alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112


Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997

Termomodernizacja Szpitala

nfos mrpo

Dojazd

dojazd

Certyfikaty

iso9001

Solidarnie dla transplantacji

Solidarnie pion b ziel

malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony