Wydrukuj tę stronę

Wyróżnienie za usługi profilaktyczne

foto szpitalPrzez cały ubiegły tydzień w ramach Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia Małopolanie mieli możliwość korzystania z bezpłatnych badań, porad, konsultacji medycznych, a także brali udział w licznych wykładach związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia. Tak też było w Miechowie. Wszyscy zainteresowani swoim zdrowiem mieli możliwość skorzystania z wykładów profilaktycznych. Zapoznaliśmy  się z nowym projektem „Małopolski Tele – Anioł”, z zasadami rekrutacji do programu i otrzymaliśmy informacje do kogo jest skierowany.

„Jak używki wpływają na nasze zdrowie?” – opowiedział specjalista terapii uzależnień, mgr Grzegorz Jurczyński. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych mogli też dowiedzieć się jak zmieniać złe nawyki na dobre, bo mimo wiedzy i świadomości jaką posiadamy nie wszystkim udaje się ta zmiana. Ten wykład wygłosiła mgr Joanna Regucka - specjalista zdrowia publicznego.

 

Wykład dotyczący „Profilaktyki raka szyjki macicy” wygłosiła położna mgr Barbara Tkaczewska – Zdeb. W wykładzie podkreślony został fakt, że umiejętność samobadania piersi jest niezbędnym elementem profilaktyki, ponieważ aż 80 % zmian wykrywają same Panie (ale te, które regularnie się badają). Na temat konieczności udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy przez każdego dorosłego obywatela mówiła pielęgniarka oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Pogotowia Ratunkowego – mgr Janina Górkiewicz.
Wszyscy uczestnicy wykładów mieli też możliwość sprawdzić swoje umiejętności praktycznie na fantomach, ponieważ odbyły się warsztaty samobadania piersi oraz warsztaty i instruktaż udzielania pierwszej pomocy.
W wykładach profilaktycznych uczestniczyło 589 osób, a z różnych bezpłatnych badań (tj. EKG z opisem, pomiar cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, obliczanie składu masy ciała, BMI, badanie słuchu i przesiewowe badanie wzroku) skorzystało 113 osób.
Szpital św. Anny otrzymał kolejny raz wyróżnienie za obszerny wachlarz usług profilaktycznych oferowanych podczas Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia.