Ułatwienia dostępu

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

Kierownik:

lic. piel. Teresa Bazela, specjalista w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego.

tel. 41 38 20 398

 

Pielęgniarka koordynująca:

mgr piel. Małgorzata Herian, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

tel. 41 38 20 398

 

Kontakt z Zakładem:

tel. 41 38 20 398 - sekretariat

tel. 41 38 20 267 - dyżurka pielęgniarska

 

Charakterystyka Zakładu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy znajduje się na III piętrze budynku A. Posiada 26 miejsc: sale 2-3 osobowe, jedną salę 6 osobową oraz jedną izolatkę.

Głównym celem oddziału jest opieka i pielęgnacja pacjenta leżącego, pomoc w usprawnianiu i rehabilitacja chorego. Dysponujemy wózkami rehabilitacyjnymi, balkonikami, podnośnikiem elektrycznym do przemieszczania pacjentów. Zakład posiada dostęp do specjalistycznych zabiegów i badań takich jak: tomografia, USG i endoskopia.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób przewlekle i obłożnie chorych. Celem działalności naszej placówki jest pomoc osobom starszym w odzyskaniu możliwie jak największej sprawności fizycznej i samodzielności. Dotyczy to osób, które mają ukończony proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane i nie wymagają hospitalizacji, jednak ich stan zdrowia nie pozwala jeszcze na funkcjonowanie w warunkach domowych i wymagają nadal całodobowej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.

Zapewniamy wyspecjalizowaną kadrę medyczną. Współpracują z nami jako konsultanci lekarze specjaliści: chirurdzy, kardiolodzy, pulmonolodzy, neurolodzy i inni. Zakład zatrudnia również rehabilitanta , psychologa, terapeutę zajęciowego, logopedę.

 

Procedura przyjęcia pacjenta do ZOL

Aby umieścić pacjenta w naszej placówce należy dostarczyć do sekretariatu ZOL komplet następujących dokumentów:

  • skierowanie do ZOL wystawione przez lekarza POZ lub lekarza prowadzącego w szpitalu, - pobierz druk(PDF) , pobierz druk(DOC)
  • wywiad pielęgniarki środowiskowej oraz ocena pacjenta w skali Barthel, wystawiony przez pielęgniarkę środowiskową w przychodni POZ lub pielęgniarkę oddziałową w oddziale szpitalnym - pobierz druk, pobierz druk
  • wniosek na umieszczenie w ZOL i dane osoby ubiegającej się o przyjęcie (wypełnia pacjent/rodzina) - pobierz druk
  • obustronne ksero dowodu osobistego i legitymacji ubezpieczeniowej
  • ksero odcinka renty lub emerytury lub decyzja o przyznaniu renty/emerytury
  • aktualne wyniki badań krwi: glukoza, morfologia, mocznik, potas, Hbs, antyHCV, mocz ogólny, posiew moczu.

Kopie dokumentów można składać do tylu placówek do ilu chcemy. Biorąc pod uwagę duże kolejki i czas oczekiwania, większa ilość złożonych dokumentów zwiększa szansę na szybsze przyjęcie chorego. Zawsze istnieje możliwość późniejszego przeniesienia pacjenta na życzenie rodziny do innej placówki o ile ona będzie dysponowała wolnym miejscem.

 

Do ZOL nie może zostać przyjęty pacjent w przypadku:

  • kiedy u pacjenta stwierdzona jest czynna choroba nowotworowa,
  • kiedy u pacjenta występują poważne zaburzenia psychiczne lub uzależnienie,
  • kiedy początkowa ocena pacjenta wg skali opartej na skali Barthel jest większa niż 40 pkt.,
  • nie przyjmujemy pacjentów wentylowanych mechanicznie (stacjonarnie).

Dokumenty związane z przyjęciem pacjenta najlepiej dostarczyć osobiście do danej placówki. Wysłanie ich pocztą wiąże się ze sporym opóźnieniem całej procedury.

Odpłatność za pobyt w ZOL wynosi 70% renty lub emerytury. Świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom finansuje NFZ, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (dz.u. poz. 731 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych).

Numery alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112


Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997

Termomodernizacja Szpitala

nfos mrpo

Dojazd

dojazd

Certyfikaty

iso9001

Solidarnie dla transplantacji

Solidarnie pion b ziel

malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony