Ułatwienia dostępu

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

Program "Profilaktyki raka szyjki macicy"- kto może z niego skorzystać?

logo rak szyjki macicyProgram profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat. U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka: zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immmunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka, badanie jest wykonywane co 12 miesięcy.

Profilaktyczne badanie cytologiczne można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym, który udziela świadczeń w ramach umowy z NFZ. Do ginekologa nie jest wymagane skierowanie.

Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat, mogą skorzystać z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej przez lekarza specjalistę.

Badania przeprowadzane są raz na 3 lata. Odbywają się w Pracowni Cytologicznej (IV piętro, pokój 403).

Na badania należy zgłosić się z numerem PESEL.


Wymagany dzień cyklu do pobrania materiału cytologicznego - od 10 do 18 dnia cyklu


tel. 41 38 20 373

malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony