Ułatwienia dostępu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

 

Cennik badań i usług wykonywanych przez Szpital odpłatnie

Cennik ważny od dnia 20.03.2023 r.

 
     
L.P. RODZAJ BADANIA CENA W ZŁ
1 Zdjęcie oczodołów 48,00
2 Zdjęcie żuchwy 37,00
3 Zdjęcie czaszki 60,00
4 Zdjęcie zatok 37,00
5 Zdjęcie kości twarzy 37,00
6 Zdjęcie kości nosa 37,00
7 Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych 60,00
8 Zdjęcie kręgosłupa szyjnego 48,00
9 Zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe 70,00
10 Zdjęcie kręgosłupa piersiowego 2 proj. 60,00
11 Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego 2 proj. 60,00
12 Zdjęcie kręgosłupa na stojąco 48,00
13 Zdjęcie kręgosłupa na stojąco 2 projekcje 60,00
14 Zdjęcie kości krzyżowej lub ogonowej 37,00
15 Zdjęcie stawów biodrowych u dzieci 37,00
16 Zdjęcie stawów biodrowych u dorosłych 48,00
17 Zdjęcie stawu biodrowego lewego lub prawego 48,00
18 Zdjęcie miednicy 48,00
19 Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 48,00
20 Zdjęcie klatki piersiowej 60,00
21 Zdjęcie klatki piersiowej AP i boczne 70,00
22 Zdjęcie łopatki 1 projekcji 37,00
23 Zdjęcie łopatki 2 projekcje 60,00
24 Zdjęcie mostka skośne lub boczne 48,00
25 Zdjęcie żeber 37,00
26 Zdjęcie obojczyka 37,00
27 Zdjęcie barku w 1 projekcji 37,00
28 Zdjęcie barku 2 projekcje 60,00
29 Zdjęcie kości ramieniowej 37,00
30 Zdjęcie stawu łokciowego 2 projekcje 60,00
31 Zdjęcie stawów łokciowych 60,00
32 Zdjęcie przedramienia 2 projekcje 60,00
33 Zdjęcie nadgarstka 2 projekcje 37,00
34 Zdjęcie nadgarstków 48,00
35 Zdjęcie dłoni 37,00
36 Zdjęcie palców dłoni od I do V 37,00
37 Zdjęcie kości udowej 1 projekcja 37,00
38 Zdjęcie kości udowej 2 projekcje 60,00
39 Zdjęcie stawu kolanowego 2 projekcje 60,00
40 Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych 70,00
41 Zdjęcie rzepki stawu kolanowego 2 proj. 48,00
42 Zdjęcie podudzia 60,00
43 Zdjęcie stawu skokowego 48,00
44 Zdjęcie stawów skokowych 60,00
45 Zdjęcie kości stopy 2 projekcje 48,00
46 Zdjęcie palców stopy od I do V 37,00
47 Zdjęcie pięty 2 projekcje 48,00
48 Zdjęcie pięt porównawcze 48,00
49 Zdjęcie stóp porównawcze 60,00
50 Pasaż jelita cienkiego lub grubego 75,00
51 RTG zęba 25,00
52 Zdjęcie panoramiczne stomatologiczne 55,00
53 Opis zdjęcia wykonanego poza pracownią 35,00
54 Sporządzenie odpisu wyniku RTG 5,00
55 USG jamy brzusznej 80,00
56 USG gruczołu krokowego 80,00
57 USG miednicy mniejszej 75,00
58 USG tarczycy 60,00
59 USG przezciemieniowe mózgu 80,00
60 USG piersi 60,00
61 USG moszny 80,00
62 Badanie dupleks-doppler tętnic szyjnych 90,00
63 USG ślinianek szyi 80,00
64 USG przetoki tętniczo-żylnej 80,00
65 USG stawu barkowego 80,00
66 USG stawu biodrowego 80,00
67 USG stawu kolanowego 80,00
68 USG stawu skokowego 80,00
69 USG tętnic kończyny dolnej 90,00
70 USG żył kończyny dolnej 90,00
71 Urografia 110,00
72 Urografia z kontrastem 160,00
73 Badanie cytologiczne 35,00
74 Stopień czystości pochwy 20,00
75 Rektoskopia 60,00
76 Gastroskopia z testem urazowym 120,00
77 EKG spoczynkowe 30,00
78 Próba wysiłkowa 90,00
79 Holter EKG 24 h 110,00
80 Holter EKG 48 h 120,00
81 Holter EKG 72 h 130,00
82 Holter ciśnieniowy 24 h 110,00
83 ECHO 90,00
84 EEG 100,00
85 Spirometria bez opisu 60,00
86 Spirometria z opisem 70,00
87 EMG - badanie elektromiograficzne 140,00
88 Płyta CD z opisem 5,00
  W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH  
89 Badanie lekarskie w każdej Poradni Specjalistycznej 100,00
90 Szycie rany (+ każda następna nitka 5 zł) 20,00
91 Gips 40,00
92 Iniekcja 20,00
93 Badanie krwi na zlecenie /cena netto 32,52 zł + VAT 23% 7,48 zł./ 50,00
94 Badania profilaktyczne kierowców i kandydatów na kierowców (cena netto 162,60 zł + VAT 23% 37,40 zł.) 200,00
95 Badania profilaktyczne /wstępne, okresowe, kontrolne/ 100,00
96 Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych 100,00
  INNE  
97 Jednodniowy pobyt osoby pod wpływem alkoholu do 12 h 300,00
98 Jednodniowy pobyt osoby pod wpływem alkoholu od 12 -24 h 400,00
99 Test PCR 350,00
100 Test antygenowy 100,00
101 Krew 1 jednostka 200,00
102 Sterylizacja: pakiet mały /cena netto/ + VAT 23 % 8,00
103 Sterylizacja: pakiet średni /cena netto/ + VAT 23 % 11,00
104 Sterylizacja: pakiet duży /cena netto/ + VAT 23 % 15,00
105 Wyjazd karetki - transport sanitarny: * za 1 km 3,99
106 Wyjazd karetki - transport sanitarny: * za 1 h 120,00
107 Wynajęcie karetki na zabezpieczenie (imprez sportowych, kulturalnych, itp.):* za 1 km 3,99
108 Wynajęcie karetki na zabezpieczenie (imprez sportowych, kulturalnych, itp.):* za 1 h 250,00
109 Transport karetką do stacji Dializ 50,00
110 Transport karetką z lekarzem do Krakowa Szpital JP II 500,00
111 Wynajem sali konferencyjnej do 2 h: (cena netto 81,30 zł + VAT 23% 18,70 zł) 100,00
112 Wynajem sali konferencyjnej powyżej 2 h do 5h: (cena netto 121,96 zł + VAT 23% 28,05 zł) 150,00
113 Wynajem sali konferencyjnej na 1 dzień: (cena netto 203,26 zł + VAT 23% 46,75 zł) 250,00
114 Wypożyczenie sprzętu szkoleniowego (laptop, rzutnik) (cena netto 40,65 zł + VAT 23%9,35 zł) 50,00
115 Kserokopia dokumentu - format A4 0,40 zł za 1 stronę
116 Kserokopia dokumentu - format A3 0,80 zł za 1 stronę
117 Sporządzenie wyciągu, odpisu dokumentu 5,00
118 Uwierzytelnienie dokumentu 2,00
119 Opłata parkingowa całodniowa 5,00
  SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY  
120 Porada ambulatoryjna (bez badań diagnostycznych) 100,00
121 Założenie opatrunku małego 50,00
122 Założenie opatrunku dużego 80,00
123 Iniekcja dożylna (wenflon, motylek ) 40,00
124 Iniekcja domięśniowa 20,00
125 Iniekcja podskórna 20,00
126 Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach 25,00
127 Wlew kroplowy (kroplówka) 100,00
128 Leczenie p/ bólowe domięśniowe 50,00
129 Leczenie p/ bólowe dożylne (kroplówka) 100,00
130 Pobranie krwi do badań 50,00
131 Założenie cewnika do pęcherza 50,00
132 USG przeglądowe w SOR 90,00
133 Założenie sondy do żołądka 50,00
134 Płukanie żołądka 60,00
135 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 10,00
136 Usunięcie ciała obcego z oka 70,00
137 Chirurgiczne usunięcie ciała obcego 200,00
138 Badanie EKG z badaniem lekarskim 100,00
139 Punkcja stawu 100,00
140 Monitorowanie nieinwazyjne układu krążenia 300,00
141 Wkłucie centralne 300,00
142 Reanimacja 1 500,00
143 Zabieg chirurgiczny 300,00
144 Założenie opatrunku gipsowego dużego 100,00
145 Założenie opatrunku gipsowego małego 70,00
146 Repozycja zwichnięcia lub złamania 200,00
147 Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym do 12 godzin 200,00
148 Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powyżej 12 godzin do 24 godz. 300,00
149 1 godzina opieki pielęgniarskiej 35,00
150 1 godzina opieki lekarskiej 55,00
151 Pobranie krwi na zawartość alkoholu (35,77 zł + 23% VAT) 44,00
152 Pobranie krwi osób zatrzymanych i doprowadzonych 40,00
  MEDYCYNA PRACY  
153 Wydanie orzeczenia lekarskiego (wstępne, okesowe, kontrolne) 100,00
154 Badanie profilaktyczne kierowców 100,00
155 Badania profilaktyczne kierowców i kandydatów na kierowców lub o przedłużenie ważności zaświadczenia(cena netto 162,60 zł + VAT 23% 37,40 zł.) 200,00
156 Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych 100,00
157 Badania lekarskie specjalistyczne (za każde badania) 100,00
158 Badanie lekarskie laryngologiczne wraz z audiometrem 100,00
159 EKG spoczynkowe 30,00
160 Spirometria bez opisu 60,00
161 Spirometria z opisem 70,00
162 Badanie słuchu 20,00
163 Cytologia 35,00
164 Glukoza 10,00
165 ALAT/ASPAT (za każde) 10,00
166 Morfologia z rozmazem 10,00
167 Ogólne badanie moczu 10,00
168 Kreatynina 10,00
169 Cholinesteraza 20,00
170 Acetylocholinesteraza 20,00
171 Cholesterol 10,00
172 Antygen HBs 15,00
173 Przeciwciała anty HBs 30,00
174 Antygen HBc 60,00
175 HIV 30,00
176 Trójglicerydy we krwi 10,00
177 Retikulocyty 10,00
178 Bilirubina 10,00
179 PSA 35,00
180 Bolerioza 35,00
181 TSH 25,00
182 OB. 10,00
183 FT-3, FT-4 (za każde) 25,00
184 Żelazo, mocznik (za każde) 10,00
185 HBA1 C/wskaźnik przy cukrzycy/ 40,00
186 Jonogram 5,00
187 Sód 5,00
188 Potas 5,00
189 Badanie Palestezjametria 120,00
190 D-Dimery 30,00
191 Lipidogram 30,00
192 HCV (weneryczne) 30,00
193 GGTP 20,00

Numery alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112


Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997

Termomodernizacja Szpitala

nfos mrpo

Dojazd

dojazd

Certyfikaty

iso9001

Solidarnie dla transplantacji

Solidarnie pion b ziel

malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony