Ułatwienia dostępu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

 

Cennik badań i usług wykonywanych przez Szpital odpłatnie

Cennik ważny od dnia 02.01.2024 r.

 
     
L.P. RODZAJ BADANIA CENA W ZŁ
1 Zdjęcie oczodołów 48,00
2 Zdjęcie żuchwy 37,00
3 Zdjęcie czaszki 60,00
4 Zdjęcie zatok 37,00
5 Zdjęcie kości twarzy 37,00
6 Zdjęcie kości nosa 37,00
7 Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych 60,00
8 Zdjęcie kręgosłupa szyjnego 48,00
9 Zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe 70,00
10 Zdjęcie kręgosłupa piersiowego 2 proj. 60,00
11 Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego 2 proj. 60,00
12 Zdjęcie kręgosłupa na stojąco 48,00
13 Zdjęcie kręgosłupa na stojąco 2 projekcje 60,00
14 Zdjęcie kości krzyżowej lub ogonowej 37,00
15 Zdjęcie stawów biodrowych u dzieci 37,00
16 Zdjęcie stawów biodrowych u dorosłych 48,00
17 Zdjęcie stawu biodrowego lewego lub prawego 48,00
18 Zdjęcie miednicy 48,00
19 Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 48,00
20 Zdjęcie klatki piersiowej 60,00
21 Zdjęcie klatki piersiowej AP i boczne 70,00
22 Zdjęcie łopatki 1 projekcji 37,00
23 Zdjęcie łopatki 2 projekcje 60,00
24 Zdjęcie mostka skośne lub boczne 48,00
25 Zdjęcie żeber 37,00
26 Zdjęcie obojczyka 37,00
27 Zdjęcie barku w 1 projekcji 37,00
28 Zdjęcie barku 2 projekcje 60,00
29 Zdjęcie kości ramieniowej 37,00
30 Zdjęcie stawu łokciowego 2 projekcje 60,00
31 Zdjęcie stawów łokciowych 60,00
32 Zdjęcie przedramienia 2 projekcje 60,00
33 Zdjęcie nadgarstka 2 projekcje 37,00
34 Zdjęcie nadgarstków 48,00
35 Zdjęcie dłoni 37,00
36 Zdjęcie palców dłoni od I do V 37,00
37 Zdjęcie kości udowej 1 projekcja 37,00
38 Zdjęcie kości udowej 2 projekcje 60,00
39 Zdjęcie stawu kolanowego 2 projekcje 60,00
40 Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych 70,00
41 Zdjęcie rzepki stawu kolanowego 2 proj. 48,00
42 Zdjęcie podudzia 60,00
43 Zdjęcie stawu skokowego 48,00
44 Zdjęcie stawów skokowych 60,00
45 Zdjęcie kości stopy 2 projekcje 48,00
46 Zdjęcie palców stopy od I do V 37,00
47 Zdjęcie pięty 2 projekcje 48,00
48 Zdjęcie pięt porównawcze 48,00
49 Zdjęcie stóp porównawcze 60,00
50 Pasaż jelita cienkiego lub grubego 75,00
51 RTG zęba 25,00
52 Zdjęcie panoramiczne stomatologiczne 55,00
53 Opis zdjęcia wykonanego poza pracownią 35,00
54 Sporządzenie odpisu wyniku RTG 5,00
55 USG jamy brzusznej 80,00
56 USG gruczołu krokowego 80,00
57 USG miednicy mniejszej 75,00
58 USG tarczycy 60,00
59 USG przezciemieniowe mózgu 80,00
60 USG piersi 60,00
61 USG moszny 80,00
62 Badanie dupleks-doppler tętnic szyjnych 90,00
63 USG ślinianek szyi 80,00
64 USG przetoki tętniczo-żylnej 80,00
65 USG stawu barkowego 80,00
66 USG stawu biodrowego 80,00
67 USG stawu kolanowego 80,00
68 USG stawu skokowego 80,00
69 USG tętnic kończyny dolnej 90,00
70 USG żył kończyny dolnej 90,00
71 Urografia 110,00
72 Urografia z kontrastem 160,00
73 Badanie cytologiczne 35,00
74 Stopień czystości pochwy 20,00
75 Rektoskopia 60,00
76 Gastroskopia z testem urazowym 120,00
77 EKG spoczynkowe 30,00
78 Próba wysiłkowa 90,00
79 Holter EKG 24 h 110,00
80 Holter EKG 48 h 120,00
81 Holter EKG 72 h 130,00
82 Holter ciśnieniowy 24 h 110,00
83 ECHO 90,00
84 EEG 100,00
85 Spirometria bez opisu 60,00
86 Spirometria z opisem 70,00
87 EMG - badanie elektromiograficzne 140,00
88 Płyta CD z opisem 5,00
89 USG dzieci głowy przezciemiączkowe
150,00
90 USG dzieci jamy brzusznej
150,00
91 USG dzieci płuc
150,00
92 USG dzieci stawów biodrowych do 8 miesiąca życia niemowląt (badanie przesiewowe rozwojowej dysplazji)
150,00
  W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH  
93 Badanie lekarskie w każdej Poradni Specjalistycznej 100,00
94 Szycie rany (+ każda następna nitka 5 zł) 20,00
95 Gips 40,00
96 Iniekcja 20,00
97 Badanie krwi na zlecenie /cena netto 32,52 zł + VAT 23% 7,48 zł./ 50,00
98 Badania profilaktyczne kierowców i kandydatów na kierowców (cena netto 162,60 zł + VAT 23% 37,40 zł.) 200,00
99 Badania profilaktyczne /wstępne, okresowe, kontrolne/ 100,00
100 Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych 100,00
  INNE  
101 Jednodniowy pobyt osoby pod wpływem alkoholu do 12 h 300,00
102 Jednodniowy pobyt osoby pod wpływem alkoholu od 12 -24 h 400,00
103 Test PCR 350,00
104 Test antygenowy 100,00
105 Krew 1 jednostka 200,00
106 Sterylizacja: pakiet mały /cena netto/ + VAT 23 % 8,00
107 Sterylizacja: pakiet średni /cena netto/ + VAT 23 % 11,00
108 Sterylizacja: pakiet duży /cena netto/ + VAT 23 % 15,00
109 Wyjazd karetki - transport sanitarny: * za 1 km 3,99
110 Wyjazd karetki - transport sanitarny: * za 1 h 300,00
111 Wynajęcie karetki na zabezpieczenie (imprez sportowych, kulturalnych, itp.):* za 1 km 3,99
112 Wynajęcie karetki na zabezpieczenie (imprez sportowych, kulturalnych, itp.):* za 1 h 300,00
113 Transport karetką do stacji Dializ 50,00
114 Transport karetką z lekarzem do Krakowa Szpital JP II 500,00
115 Wynajem sali konferencyjnej do 2 h: (cena netto 81,30 zł + VAT 23% 18,70 zł) 100,00
116 Wynajem sali konferencyjnej powyżej 2 h do 5h: (cena netto 121,96 zł + VAT 23% 28,05 zł) 150,00
117 Wynajem sali konferencyjnej na 1 dzień: (cena netto 203,26 zł + VAT 23% 46,75 zł) 250,00
118 Wypożyczenie sprzętu szkoleniowego (laptop, rzutnik) (cena netto 40,65 zł + VAT 23%9,35 zł) 50,00
119 Kserokopia dokumentu - format A4 0,40 zł za 1 stronę
120 Kserokopia dokumentu - format A3 0,80 zł za 1 stronę
121 Sporządzenie wyciągu, odpisu dokumentu 5,00
122 Uwierzytelnienie dokumentu 2,00
123 Opłata parkingowa całodniowa 5,00
  SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY  
124 Porada ambulatoryjna (bez badań diagnostycznych) 100,00
125 Założenie opatrunku małego 50,00
126 Założenie opatrunku dużego 80,00
127 Iniekcja dożylna (wenflon, motylek ) 40,00
128 Iniekcja domięśniowa 20,00
129 Iniekcja podskórna 20,00
130 Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach 25,00
131 Wlew kroplowy (kroplówka) 100,00
132 Leczenie p/ bólowe domięśniowe 50,00
133 Leczenie p/ bólowe dożylne (kroplówka) 100,00
134 Pobranie krwi do badań 50,00
135 Założenie cewnika do pęcherza 50,00
136 USG przeglądowe w SOR 90,00
137 Założenie sondy do żołądka 50,00
138 Płukanie żołądka 60,00
139 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 10,00
140 Usunięcie ciała obcego z oka 70,00
141 Chirurgiczne usunięcie ciała obcego 200,00
142 Badanie EKG z badaniem lekarskim 100,00
143 Punkcja stawu 100,00
144 Monitorowanie nieinwazyjne układu krążenia 300,00
145 Wkłucie centralne 300,00
146 Reanimacja 1 500,00
147 Zabieg chirurgiczny 300,00
148 Założenie opatrunku gipsowego dużego 100,00
149 Założenie opatrunku gipsowego małego 70,00
150 Repozycja zwichnięcia lub złamania 200,00
151 Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym do 12 godzin 200,00
152 Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powyżej 12 godzin do 24 godz. 300,00
153 1 godzina opieki pielęgniarskiej 35,00
154 1 godzina opieki lekarskiej 55,00
155 Pobranie krwi na zawartość alkoholu (35,77 zł + 23% VAT) 44,00
156 Pobranie krwi osób zatrzymanych i doprowadzonych 40,00
  MEDYCYNA PRACY  
157 Wydanie orzeczenia lekarskiego (wstępne, okesowe, kontrolne) 100,00
158 Badanie profilaktyczne kierowców 100,00
159 Badania profilaktyczne kierowców i kandydatów na kierowców lub o przedłużenie ważności zaświadczenia(cena netto 162,60 zł + VAT 23% 37,40 zł.) 200,00
160 Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych 100,00
161 Badania lekarskie specjalistyczne (za każde badania) 100,00
162 Badanie lekarskie laryngologiczne wraz z audiometrem 100,00
163 EKG spoczynkowe 30,00
164 Spirometria bez opisu 60,00
165 Spirometria z opisem 70,00
166 Badanie słuchu 20,00
167 Cytologia 35,00
168 Glukoza 10,00
169 ALAT/ASPAT (za każde) 10,00
170 Morfologia z rozmazem 10,00
171 Ogólne badanie moczu 10,00
172 Kreatynina 10,00
173 Cholinesteraza 20,00
174 Acetylocholinesteraza 20,00
175 Cholesterol 10,00
176 Antygen HBs 15,00
177 Przeciwciała anty HBs 30,00
178 Antygen HBc 60,00
179 HIV 30,00
180 Trójglicerydy we krwi 10,00
181 Retikulocyty 10,00
182 Bilirubina 10,00
183 PSA 35,00
184 Bolerioza 35,00
185 TSH 25,00
186 OB. 10,00
187 FT-3, FT-4 (za każde) 25,00
188 Żelazo, mocznik (za każde) 10,00
189 HBA1 C/wskaźnik przy cukrzycy/ 40,00
190 Jonogram 5,00
191 Sód 5,00
192 Magnez 5,00
193 Potas 5,00
194 Badanie Palestezjametria 120,00
195 D-Dimery 30,00
196 Lipidogram 30,00
197 HCV (weneryczne) 30,00
198 Amelaza 10,00
199 CRP 20,00
200 Poziom witaminy B12
50,00
201 OB 12,00
202 INR 20,00
203 APTT 20,00
204 GGTP 20,00

Numery alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112


Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997

Termomodernizacja Szpitala

nfos mrpo

Dojazd

dojazd

Certyfikaty

iso9001

Solidarnie dla transplantacji

Solidarnie pion b ziel

malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony