Ułatwienia dostępu

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

sor pozCzęsto zdarzają się sytuacje, kiedy w razie nagłego zachorowania pacjent nie jest do końca pewien gdzie udać się w celu uzyskania pomocy medycznej. O tym, kto może udzielić takiej pomocy decyduje rodzaj i stopień ciężkości dolegliwości, tym samym pacjent może zgłosić się do swojego lekarza POZ, do ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, na Szpitalny Oddział Ratunkowy lub wezwać pogotowie ratunkowe.

W lżejszych przypadkach pacjent powinien zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Przedłużeniem świadczeń lekarskich i pielęgniarskich POZ jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna, świadczenia w tym zakresie realizuje ambulatorium Szpitala św. Anny w Miechowie. Pacjentów w cięższym stanie bądź w przypadku urazu zabezpiecza Szpitalny Oddział Ratunkowy, również działający w naszym szpitalu.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna Szpitalny Oddział Ratunkowy

1. Pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, ale jego samopoczucie odbiega od "stanu normalnego".

2. Zastosowane leki i środki domowe nie przyniosły spodziewanej poprawy.

3. Pacjent ma istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni może znacząco wpłynąć na rozwój choroby.

SOR jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza poradni specjalistycznej. Należy pamiętać, że pacjent zgłasza się bez skierowania i nie obowiązuje go rejonizacja wg miejsca zamieszkania ani zdarzenia.
Tel. 41 38 20 238 Tel. 41 38 20 269
Przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej; pomoc świadczona w godzinach 18.00 - 8.00 rano następnego dnia. SOR udziela pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszają się same.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe - w przypadku urazu i nagłego zagrożenia zdrowia
Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) - udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez karetkę lub zgłaszają się same. Do SOR można zgłosić się np. w przypadku urazu, złamania czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia. SOR nie zastępuje jednak lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W razie potrzeby SOR przekazuje pacjenta do leczenia szpitalnego lub zapewnia transport do innej specjalistycznej placówki.

Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

 • Utrata przytomności
 • Zaburzenia świadomości
 • Drgawki
 • Nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Nasilona duszność
 • Nagły ostry ból brzucha
 • Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Masywny krwotok z dróg rodnych
 • Gwałtownie postępujący poród
 • Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 • Rozległe oparzenia
 • Udar cieplny
 • Wyziębienie organizmu
 • Porażenie prądem
 • Podtopienie lub utoniecie
 • Agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • Dokonana próba samobójcza
 • Upadek z dużej wysokości
 • Rozległa rana, będąca efektem urazu
 • Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

W ramach działań Pogotowia i SOR nie można uzyskać:

 • Wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • Recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • Rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
 • Skierowania do specjalisty
 • Badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia, a także przez 24 h na dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy. Do dyspozycji Pacjentów jest 50 ambulatoriów w Małopolsce, które podpisały kontrakt z NFZ. Pacjentów nie obowiązuje rejonizacja. Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej należy skorzystać wtedy, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia.

Uzasadnieniem dla skorzystania ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej mogą też być następujące sytuacje:

 • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (>39 st.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu
 • nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne, z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty

Podstawowa Opieka Zdrowotna
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) każdy ubezpieczony może zgłosić się do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, by uzyskać pomoc lekarską lub pielęgniarską. Lekarz POZ zapewnia opiekę w przychodni od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 18.00.  Po godz. 18.00 w dni powszednie, w soboty, niedziele i święta można skorzystać z pomocy lekarza POZ w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Autorami opracowania są:
dr hab. med. Leszek Brongiel
Konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej
II Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ

dr med. Adam Windak
Konsultant wojewódzki ds. medycyny rodzinnej
Pracownia Medycyny Rodzinnej CM UJ

Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410)

Numery alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112


Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997

Termomodernizacja Szpitala

nfos mrpo

Dojazd

dojazd

Certyfikaty

iso9001

Solidarnie dla transplantacji

Solidarnie pion b ziel

malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony